wz 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Deti v prírode
a
výroky o deťoch

* Po mužoch, ktorí sa neoženia, sú pomenované ulice, námestia a školy.
Po tých čo sa oženia, zasa ich manželky a deti. Stano Radič


* Pýtam sa sám seba, čím je sláva vzdelania bez čistoty života. Ničím iným, než očividnou hanbou,
o ktorej sa veľa hovorí. Moje deti sa musia naučiť dávať cnosť na prvé miesto v rebríčku hodnôt
a vzdelanie až na druhé. sv. Tomáš Mórus* Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované. sv. Giovanni Melchior Bosco.
* Prvým a posledným útočiskom dieťaťa je jeho matka. Blaschepál
Príslovia 23,13: Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.
Príslovia 22,15 : Bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prút ho však stadiaľ vyženie.


* Prvé a dôležité, čo máme dieťa naučiť, je umenie znášať utrpenie. Jean Jacques Rouseau
* Pyšní sa odmietajú skloniť, a preto sa nestretnú s božskou podstatou. Ale tí, ktorí sú ochotní riskovať ohnutie svojho ja a idú do jaskyne, nájdu Dieťa, ktoré stvorilo tento svet. John Sheen FULTON


* Príroda má nespočetné množstvo detí. K nikomu nie je celkom skúpa, ale má svojich miláčikov a k tým sa správa márnotratne a obetavo; tomu, čo je veľké, zaistila svoju ochranu. Johann Wolfgang GOETHE

Kniha Sirachovcova 7,25-27: Ak máš synov, vzdelávaj ich a ohýbaj ich od ich mladosti! Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo a neukazuj im veselú tvár! Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké
dielo, ak ju dáš rozumnému mužovi.
 


* Pridúšame dôveru v srdci detí, keď ich trestáme za veci, ktoré neurobili, alebo keď ich prísne trestáme za malé previnenia. Samy presne a lepšie cítia než ktokoľvek iný, čo si zaslúžia. Vedia, či ich trestajú právom a či neprávom a rovnako je im na škodu, či ich trestáme nespravodlivo, alebo ich vôbec netrestáme. Jean La BRUYÉRE

Evanjelium podľa Matúša 18,2-6
On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal:
- „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Ale pre toho, kto by
pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.
* Pri jasličkách hľadajme svoje osobné vnútorné oslobodenie od všetkého zla a zlovôle. Betlehemské Dieťa udeľuje svoj pokoj práve ľuďom dobrej vôle. J.  TOMKO


Evanjelium podľa Matúša 18,10
Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na
nebesiach.
* Práca počká, kým ukážeš svojmu dieťaťu dúhu, ale dúha nepočká, kým dorobíš svoju prácu.
Patricia CLAFFORDOVÁ


Evanjelium podľa Matúša 21,15-16
Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali:
- „Hosanna synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa a povedali mu:
- „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil:
- „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: »Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu«?“


* Politická história je príliš zločinecká a patologická nato, aby bola vhodnou študijnou témou pre mladých. Deti by si mali vyberať hrdinov a zloduchov z literatúry. Wystan Hugh AUDEN
Žalm 8,3
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.


List Efezanom 6,1-4
Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby
si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.
* Postoje, ktoré získavame v dospelosti, sú vyryté v piesku.
Hodnoty, ktoré sme prijali v detstve, sú vytesané do kameňa. John ADAIR


Príslovia 22,6
Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.

* Politickým rozhodnutím sa zdravé dieťa nenarodí za štyri a pol mesiaca.
Dokonca ani vtedy, keď dáme dokopy dve ženy. A. LORINC


Evanjelium podľa Lukáša 18,15-17
Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal:
- „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! Veru, hovorím vám:
- Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“

* Pokiaľ rodičia svoje deti milujú, musia ich občas konfrontovať
a kritizovať - mierne a opatrne, avšak aktívne. Morgan Scott PECK


Ak je v byte ticho, je to nanajvýš podozrivé! Z nudy nevzídu dobré veci.
Pre deti robíme často hlúposti. (Jégé)

* Pred päťdesiatimi rokmi to bolo tak, že rodičia mali veľa detí. Dnes je to naopak - deti majú veľa rodičov. E. LAWSON


Keď deti nič nerobia, robia nezbedu. (Fielding)
Najlepšia výchovná metóda je obstarať dieťaťu matku. (Morgenstern)
* Pomaly poznávame, že láskou sa dosiahne oveľa viac ako naliehaním, chváliť a povzbudzovať dieťa je stokrát účinnejšie ako hroziť a trestať. Orison Swett MARDEN


Kým som sa neoženil, mal som 6 teórií o výchove detí. Teraz mám šesť detí a nijakú teóriu. (Wilmont) * Pokús sa vykonávať to, čo robíš pre svoje deti a rodinu tak, aby bolo čo najmenej ľútosti a sĺz.
Marlene DIETRICHOVÁ
Mnoho cukru dieťaťu, skazí zuby muža. (Nemecké príslovie)


* Pretože sa narodili, chcú žiť a mať smrť a zanechávajú deti, aby sa zrodila nová smrť.
HERAKLEITOS z Efezu
Jeden otec je lepší než sto učiteľov. (Nórske príslovie)


Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme ho získali. (Rousseau)
* Pozorujte, ako dieťa zaobchádza so svojou bábikou, podľa toho poznáte,
ako s ním zaobchodia jeho rodičia. Luis MORALES
Len dotiaľ človek bez starostí žije, dokiaľ si gombík zapäť nevie. (Slovenské príslovie)


* Príklad má nad nami v každom veku ohromnú moc. V detstve dokáže všetko. FÉNELON de Salignac
* Prikázania pre dieťa zo spisovateľskej rodiny: Cti otca svojho a matku svoju! Jiří Robert PICK
* Prosím ťa, prečo by deti nemohli obedovať za mesačného svitu? Vladimír HOLAN


* Príroda je múdra. Ženy majú svoje deti, muži tiež svoje. Vlado JAVORSKÝ

Aby mohla dávať nielen mlieko, ale aj med, musí byť nielen dobrou matkou,
ale aj šťastným človekom a to veľa ľudí nedosia.
Kto má veci, nemá dzeci, kto má dzeci, nemá veci.(Slovenské príslovie) hne. (Fromm)


Ani jeden otec a matka nepovažuje svoje dieťa za škaredé. (Cervantes)
* Pre deti svetla je aj v temnej noci deň. sv. CYPRIÁN Múdry otec je ten, ktorý pozná svoje vlastné dieťa. (Shakespeare)


* Pri rozhovore s deťmi sa vždy úzkostlivo vyhýbam oblasti, v ktorej sa necítim dosť bezpečný. 
Ľudo ZÚBEK
Každé dieťa je do istej miery génius a každý génius je do istej miery dieťaťom.(Schopenhauer)


* Príčina, prečo je väčšina ľudí zlá a ničomná?
Lebo u väčšiny ľudí sa plodenie detí deje ako u dobytka. IAMBLICHOS
Dom bez detí je ako zvon bez srdca. SYLVA

* Peniaze nie sú všetko. Ale v každom prípade nám umožňujú zachovať kontakt s deťmi. 
Vladimír John KOSTIHA
„Najväčšou bolesťou na svete je vidieť umierať svoje dieťa.“ Euripidés -480–-406„Vraví sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto sa deti bijú, blázni zatvárajú a filozofi nechápu.“ Niccoló Paganini 
* Pri rozvode sa nikdy nesúďte o deti, počkajte, kým za vami prídu sami. Boris FILAN
„Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“ George Santayana 1863–1952


* Pravda je dieťaťom času, nie autorita. Bertold BRECHT
„Vidíš, vraj, akú radosť má matka, keď sa na ňu jej dieťatko prvý raz usmeje, takú istú radosť má Boh zakaždým, keď z neba vidí hriešnika, ako sa k nemu z celého svojho srdca modlí.“
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 1821–1881


* Pane, pomáhaj mi, aby som verne napredovala tvojimi cestami.
Nemusím pochopiť tvoje vedenie, veď som tvojim dieťaťom.
Ty si Otcom múdrosti aj mojím Otcom.
Viem, že hoci ma cesta vedie nocou, aj tak sa dostanem k tebe.
sv.Edith  STEINOVÁ
„Musím priznať, že sa mi veľmi páčia psy. Ale nemôžem zniesť, keď pes zaberá miesto dieťaťu.“
Matka Tereza 1910–1997


* Poznamenané detstvom je silou, ale aj slabosťou, pretože nemôžeme dobyť stratené raje. 
André MAUROIS
„O lásku nebudem prosiť nikoho, ani svoje vlastné dieťa nie.“Božena Němcová 1820–1862


„Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad atď. Ale milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky. A
v tom je dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie
je žiadny rozdiel.“ Matka Tereza 1910–1997
* Povera je dieťa strachu, slabosti a nevedomosti. FRIDRICH II. Veľký
„Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu.“ Sigmund Freud 1856–1939„To, že máte deti, z vás neurobí o nič viac rodiča, než to, že vlastníte piano, z vás neurobí pianistu.“ Joseph Campbell 1904–1987
* Poznali sa len z videnia, ale po prvom dieťati prestalo i to. Osenka Janusz
„Jedine deti vedia, čo hľadajú.“ Saint Antoine De Exupéry 1900–1944 
„Sexuálna výchova v škole by bola dobrá vec, ale deťom by sa z tohto predmetu nemali dávať domáce úlohy.“ Bing Crosby 1903–1977


„Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. 
Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia,
ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, 
čím môže byť.“ Artur Schnitzler
* Pozeráme sa do priepasti staroby a deti do nás zozadu strkajú. Serna Ramón GOMEZ


 „Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie,
že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu,
bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.“ Carlo Carretto
Maškrtné, lenivé a neznesiteľné. Vyrastú a zostávajú deťmi.  E Lucientes Francisco José GOYA


* Priamka je najkratšia vzdialenosť medzi dieťaťom a čímkoľvek, čo sa dá rozbiť. Jeff ROVIN
Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé. Antoine de Saint-EXUPÉRY
* Dospelý človek, ktorý je spoľahlivý a stabilný, majúci v srdci lásku a toleranciu,
je najlepšou terapiou, akú môže dieťa mať. Lafayette Ronald HUBBARD


* Dom bez detí je ako zvon bez srdca. CARMEN SYLVA
* Potreby detí sú vždy predčasné, keď sa na nich zúčastňujú matky. G. MIRABEAU
* Domov je väzením pre dieťa a donucovacím pracoviskom pre ženu. George Bernard SHAW
* Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti to veľmi unavuje, stále a stále im niečo vysvetľovať.


* Praktická rada: Najnerozbitnejšou detskou hračkou býva stará mama. Milan KENDA
* Dobrotivá príroda sa stará o všetky svoje deti. Človek, ktorý sa domnieva, že všetky veci sú stvorené preňho, je krátkozraký. POPE Alexander
* Dokážeme len deti počať, ale potom nevieme, čo si s nimi počať. Václav DUŠEK


* Prvú polovicu života nám ničia rodičia, druhú deti. George Bernard SHAW
* Dobré matky strieľajú svojich manželov lukom a šípmi - aby nebudili deti. USTINOV Peter
* Dobre vychované deti nikdy nesrkajú polievku hlasnejšie ako ich otec. SVĚTLÍK Eduard
* Dobromyseľné dieťa, naklonené láske a sústrasti, dokáže slabo vzdorovať posmechu a zlomyseľnosti. GOETHE Johann Wolfgang


* Polemizovať s dvojročným dieťaťom je asi tak produktívné
ako vymieňať si s niekým miesto pri stole na Titaniku.Robert  SCOTELLARO
* Do detských kočíkov nazeráme so zlomyseľným úmyslom vidieť tam dvojčatá či trojčatá. SERNA Ramón GOMEZ


* Porodiť v bolestiach dieťa, to je niečo, čo nevyčítate z knižky a nekúpite za žiadne peniaze.
Zlata ADAMOVSKÁ
* Dnes už nie sú nijaké deti. MOLIÉRE
* Dnes už niet rozprávajúcich starých materí.
Dnes má dieťa knižnicu, rádio, kino a televíziu. HORÁK Jozef
* Dnešné deti robia všetko inak. Školáci sa už bozkávajú,
a ešte nezačali fajčiť. RADOVIC Dušan
* Dnešné deti sú veľmi múdre. ZELINOVÁ


* Pohodlie robí z ľudí deti, ťažkosti z nich formujú mužov. Samuel SMILES
* Dieťaťom prestávate byť v ten deň, keď ste pochopili slovo: povinnosť. CARMEN SYLVA
* Diplomati sú deti v tvrdých klobúkoch hrajúci sa s dynamitom. WOOLCOTT Alexander Humphreys


* Pozrieť do detských očí a nežasnúť, to znamená byť duševne i duchovne slepý.
Žasnúť znamená byť vďačný, radovať sa z tajomstva, vidieť za veci viditeľné.
Žasnúť znamená žiť ako dospelý, ale radovať sa ako dieťa. Max KAŠPARŮ


* Dieťa potme - Ak chcete dieťa nastrašiť, zatvorte ho do pivnice, v ktorej nie sú strašidlá. Ak vychovať, do takej, v ktorej aspoň jedno je. Stane sa druhým. GREGOR Peter
* Dieťa, ktoré znáša menej urážok, vyrastá na človeka, ktorý si lepšie uvedomuje svoju dôstojnosť. ČERNYŠEVSKIJ Nikolaj Gavrilovič
* Dieťa, na ktorého natiahnuté ruky sa často odpovie odmietnutím, môže navždy stratiť schopnosť prejavovať svoju nežnosť a vychádzať v ústrety. GARCZYŇSKI Stefan


* Priateľstvo dozrievajúcich detí je niečo krásne. Dievča sa pritom rado učí a mladík rád poučuje.
Johann Wolfgang GOETHE


* Pri utrpení, ktoré trvá dlhšie sa prirodzene a takmer nevyhnutne dávame na ústup.
Naša psychická vyspelosť sa znižuje; naša vyzretosť nás opúšťa.
Pomerne rýchlo sa stávame detinskí a primitívnejší.
Utrpenie je stresom. Morgan Scott PECK


* Prílišné hromadenie peňazí pre deti je zámienkou lakomstva, ktorá usvedčuje vlastnú povahu. DEMOKRITOS z Abdéry


* Prvú polovicu života strávi človek tým, aby sa zbavil falošných predstáv o svojich predkoch, druhú tým, aby ich vštiepil svojim deťom. Winston CHURCHILL


* Požívači kaviáru sa usmievajú, keď dieťaťu chutí jablko. SCHUMANN Robert
 


* Pýtala sa Eva v raji Adama: Prečo je len jeden ten strom poznania? Mal by ti vystačiť aj list figový, deťom bude treba tvojej výchovy. Štefan KASARDA


* Dieťa: časovaná bomba lásky. ŽÁČEK Jiří
* Dieťa si zaslúži najväčšiu úctu. IUVENALIS Decimus Iunius
* Dieťa udeľuje svoj pokoj práve ľuďom dobrej vôle. TOMKO Jozef
* Dieťa sa usmieva, lebo sa mu stále usmievajú. GUYAU Jean Marie
* Dieťa vám zoberie veľa času a energie, ale aj vám veľa dá. KOČIŠ Peter
* Dieťa, ktoré sa popálilo, ohňu sa vyhýba až do druhého dňa. TWAIN Mark

* Pýtajte sa svojich detí, čo by chceli na večeru len v tom prípade, že účet platia ony. Franz LEBOWITZ


* Plodiť deti je najvyššia forma tvorivosti. Warren BEATTY
* Pohárik, a predsa v ňom utopíš seba, deti, život. HORANSKÝ Miloš
* Dieťa považuje to, po čom veľmi túži za niečo, čo mu patrí. PAUL Jean
* Dieťa má najväčšiu chuť smiať sa a rozprávať o tretej ráno. PATELOVÁ Maya
* Dieťa presahuje prítomnosť. Ako konár rozkvitnutý presahuje ponad plot. KOSTRA Ján
* Dieťa ma vrátilo k životu. Ako z vulkánu vytryskla zo mňa vášnivá chuť žiť. MONTAND Yves


* Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po ňom zostane. ŠKRABÁKOVÁ Gabika
* Dieťa je knihou, z ktorej máme čítať a do ktorej máme písať. ROSEGGER Peter
* Dieťa je kučeravý pochábeľ s jamkami na lícach. EMERSON Ralph Waldo
* Dieťa je zviditeľnená láska. NOVALIS Friedrich Leopold


* Detstvo:
duševný stav, v ktorom je to všetko nové
 zaujímavé, čo dospelých smrteľne nudí. JOHN Jaromír
* Dieťa a mladí ľudia, ktorí blúdia svojou vlastnou cestou,
sú milší ako tí, čo idú správne cudzími cestami. GOETHE Johann Wolfgang
* Prvú polovicu života nám zničia naši rodičia a druhú polovicu naše deti. Clarence Seward DARROW


* Detstvo vie, čo chce. Chce odísť z detstva. COCTEAU Jean Maurice Eugéne Clément
* Pes naučí vaše dieťa vernosti, vytrvalosti a trikrát sa zatočiť pred spaním. Robert Charles BENCHLEY
* Detstvo sa vyznačuje tým, že vie zo všetkého všetko urobiť,
že sa nedá pomýliť ani najočividnejšími zámenami.
GOETHE Johann Wolfgang


* Perpetuum mobile bolo vynájdené už dávno. Je to žena so šiestimi deťmi. B. KARJALAINENOVÁ
* Detstvo je tá prekrásna doba, keď sme venovali bratovi k narodeninám osýpky. USTINOV Peter
* Detský mozog je ako zapálená sviečka vystavená do vetra: jej plameň stále kolíše. FÉNELON de Salignac
* Detstvo je zadarmo, k senilite sa musíme tvrdo dopracovať. ŠVANDRLÍK Miloslav
* Detstvo je sen, ktorý bol kedysi skutočnosťou. MUCHA Jiří


* Potrat je preto taký strašný, lebo matka zničí aj život aj lásku:
život dieťaťa a lásku matky: Bl. Matka TEREZA
* Deti treba vychovávať k láske k ľuďom a nie k sebe samému.
Preto samotní rodičia musia mať radi ľudí. DZERŽINSKIJ Felix Edmundovič


* Povedalo mi dieťa: Prečo nemôžem zjesť nakreslené jablko? Vladimír HOLAN
* Deti sú budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami;
je veľmi potrebné, aby mohli zakúšať, čo je to pravý pokoj,
aby boli schopné tvoriť mierovú budúcnosť. JÁN PAVOL II. Wojtyła


* Ploštica: Ja, pani, môžem mať zo svojich detí radosť. Sú zdravé a nadané, sú súce do sveta a dokonca už smrdia. Chvalabohu, tie sa vo svete nestratia. Karel ČAPEK
* Detská láska sa riadi princípom:
Milujem, pretože som milovaný.
Zrelá láska sa riadi princípom:
Som milovaný, pretože milujem.
Nezrelá láska hovorí:
Milujem ťa, pretože ťa potrebujem.
Zrelá láska hovorí:
Potrebujem ťa, pretože ťa milujem. FROMM Erich
* Detská lož nemusí byť vždy chybou, môže byť tiež príznakom fantázie. WERICH Jan


* Deti sa správajú najlepšie, keď majú žalúdok plný a močový mechúr prázdny. LANSKY Vicki
* Deti sú posvätné a čisté. My sami môžeme klesnúť akokoľvek hlboko,
ale ich vždy máme obklopovať atmosférou priliehavou ich detstvu. ČECHOV Anton Pavlovič
* Deti začínajú tým, že svojich rodičov milujú, neskôr ich odsudzujú
a zriedka, ak vôbec niekedy, im odpúšťajú. WILDE Oscar


* Deti, vezmite nám všetkých vašich
rovesníkov, ktorí padli vo vašich rokoch.
Sú to dnes vaši, a nie naši kamaráti.
Od nich sa učte, ako sa má žiť a milovať.
Spolu s nimi bojujte proti nám. RADOVIC Dušan
* Deťom nik nezazlieva, že behajú za motýľmi.
Bolo by však smiešne, keby to isté robili dospelí.
Nehovorím, že sa máš vyhýbať a zrieknuť každej radosti.
Kto však zamestnáva svoje srdce
neužitočnými a nebezpečnými predstavami,
nepochybne stráca schopnosť a chuť do práce
a do modlitby za svoju večnú spásu.
sv. FRANTIŠEK Saleský


* Dovolenka na Honolulu má všetko: piesok pre deti, slnko pre manželku a žraloky pre svokru. K. DODD
* Dôverčivosť je slabosťou muža, ale oporou dieťaťa. Charles LAMB
* Dôvernosť plodí nevážnosť - a deti. Mark TWAIN
* Dovoľte svojmu dieťaťu vyberať v knižnici takú knihu,
na ktorú dosiahne rozumom, nie rukou.
Jiří NOVÁK


* Poznávajú sa tri týždne, milujú sa tri mesiace,
hádajú sa tri roky,
tolerujú sa tridsať rokov
a deti začnú znovu. Hippolyte TAINE
* Dospievajúci: Ten, kto sa pomaly uzdravuje z detstva.  Ambrose Gwinnett BIERCE
* Dospievanie je čas, keď sa človek čuduje, ako takí nemožní rodičia mohli mať také skvelé dieťa. Mark  TWAIN


* Duch poézia sa skladá z hlbokomyseľnosti filozofa a z radosti
dieťaťa nad pestrými obrázkami. Franz GRILLPARZER
* Duša dieťaťa je ako doska citlivá na svetlo; každá myšlienka, každý vplyv,
ktorému je vystavené, sa do nej vrývajú. Orison Swett MARDEN
* Dvetisíc rokov pulzovalo svetlo a teplo od Dieťaťa v jasliach po celom svete.
Z jeho očí žiari svetlo - svetlo, ktoré tma nepohltila.
To malé srdce, ktoré tlčie v hrudi tohto Dieťaťa je žeravé ohnisko samej Lásky. Sigrid UNDSETOVÁ* Deti! Tatka máte v krčme, mamu v kine, večeru v chladničke a Sandokana na prvom programe! RADOVIC Dušan
* Deti, dokážete si predstaviť, aký je život, keď od kolísky po hrob sú najkrajšie školské roky! RADOVIC Dušan
* Deti, milujte sa navzájom! A keď sa vám to nedarí, aspoň sa uznávajte! GOETHE Johann Wolfgang
* Deti sú najľúbeznejšou zárukou manželstva - zväzujú a udržiavajú puto lásky. LUTHER Martin
* Deti, ktoré nikto nemiluje, sa stanú dospelými, ktorí nikoho neľúbia. BUCKOVÁ Pearl S.
* Deťom iba to najlepšie, napríklad iných rodičov. JAVORSKÝ Vlado


* Deti sú útechou v starobe a prostriedok na jej rýchlejšie dosiahnutie. FERNAU Rudolf
* Detí upokojíš cukríkmi, starcov - oným svetom. BUTULESCU Valeriu
* Deti sú kvety (kotvy, okovy), ktoré držia matkin život. SOFOKLES
* Deti sú živé kvety zeme. GORKIJ Maxim


* Deti sú jediný pozemský majetok, ktorý si môžete vziať so sebou do neba. SAVAGE Robert C.
* Deti sú malí tvorovia, ktorí sa nesmú správať tak, ako ich rodičia v ich veku. KALINA Ján L.
* Deti sú sväté a čisté. Nemožno z nich robiť hračku vlastnej nálady. ČECHOV Anton Pavlovič


* Deti sú naša radosť. Popritom sa človek z vlastnej skúsenosti presvedčí, že genialita je dedičná.
ANDREJEV Alexi
* Deti, keď dospejú, sú postihnuté všetkými tými nedokonalosťami, ktorým sa posmievali.
La BRUYÉRE Jean
* Deťom doprajeme vzdelanie len preto, aby nás potom mali za hlupákov.
ŠVANDRLÍK Miloslav* Deti posielame do školy, aby sa dozvedeli niečo o živote.
A potom im to doma vytĺkame z hlavy. JAVORSKÝ Vlado
* Deti potrebujú skôr vzory ako kritiku. JACOBUS Petrus (Joubert .J.)
* Deti sa nestanú zločincami preto, že vo filmoch vidia násilie, ale preto,
že ich rodičia nenaučia rozoznávať dobro a zlo. WILLIS Bruce


* Podstatou materinskej lásky k nemluvňaťu je bezvýhradné prijatie. Normálna, zdravá matka nepotrebuje k láske k svojmu dieťaťu žiaden iný dôvod, než holú skutočnosť, že je na svete. Malé dieťa nemusí robiť nič pre to, aby si jej lásku zaslúžilo. Nie je viazaná na žiadne podmienky. Ide o nepodmienenú lásku. Táto láska je potvrdením bezvýhradného prijatia, hovorí: “Máš pre mňa nesmiernu hodnotu už len preto, že si, že existuješ.” Morgan Scott PECK


* Deti nemôžeme stvárňovať podľa svojej vôle.
Musíme ich mať, milovať a vychovávať čo najlepšie a inak ich nechať na pokoji.
GOETHE Johann Wolfgang
* Deti nepoznajú ani minulosť, ani budúcnosť a čo sa nám dospelým stáva zriedka, užívajú si prítomnosť.
La BRUYÉRE Jean


* Deti miluj prísne a trestaj láskou. SPINOZA Baruch
* Deti sú dobré pre nešťastné ženy. ÁUREVILLY B.


* Deti najradšej vychovávame odstrašujúcimi príkladmi. ŽÁČEK Jiří
* Deti sa majú robiť, a nie vyhrážať sa, že ich chceme. GOTT Karel
* Deti prekuknú rodičia lepšie ako rodičia ich. PAUL Jean* Deti sú ako cement. Ak na ne hocičo spadne, zanecháva to na nich stopu. GINOTT Haim G.
* Deti potrebujú lásku - niekedy viac ako hračky a pomoc. BANDERAS Antonio
* Deti nikdy nie sú tak krehké, aby nemohli dostať výprask. POE Edgar Allan


* Deti musia znášať hlúposti dospelých, kým nie sú dosť veľké, aby ich opakovali. ANOUILH Jean
* Deti rozumejú svojim rodičom práve tak málo ako rodičia svojim deťom. RENDELLOVÁ Ruth
* Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.
GOETHE Johann Wolfgang


* Deti máme na to, aby sme sa im rozdávali. PIROŠKOVÁ
* Deti dneška sú nádejou zajtrajška. BANDERAS Antonio
* Deti nerastú z chleba, ale z lásky. MARCINOVÁ J.
* Deti mi robia radosť tým, že sú. KRAMÁR Maroš


* Deti pod vplyvom dospelých alebo zmúdrejú, alebo zhlúpnu. HERIBANOVÁ A.
* Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé. Saint-EXUPÉRY Antoine de
* Deti môžu len žiť, dospelí musia zápasiť. TOLSTOJ Lev Nikolajevič


* Deti majú dostať také bohatstvo, o ktoré by neprišli, ani keby sa pri stroskotaní zachránili nahé. LIZARDI Fernández
* Deti nie sú šťastné, keď nemajú čo ignorovať. A preto boli stvorení rodičia. NASH Frederic Ogden
* Deti nerátajú s časom - tam majú pôvod ich dlhé a dôkladné pozorovania. BOPSSHART Jakob


* Definícia dieťaťa: hlasný zvuk na jednom konci a žiadny zmysel pre zodpovednosť na druhom. KNOX Ronald
* Dedičnosť je to, v čo veríme, keď máme inteligentné dieťa. CHAPLIN Charles
* Deti a psy hneď poznajú, kto ich má rád. NĚMCOVÁ Božena
* Deti a blázni majú vždy šťastie. GRAF Oskar Maria
* Deti - to sú schody do neba. NĚMCOVÁ Božena
* Deti - živé kvety zeme. GORKIJ


* Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať, niekedy ich treba nechať aj bežať. PAUL Jean (Heribanová)
* Darovanie rodičom: Ak budete biť svoje deti, budú oni biť vašich vnukov. RADOVIC Dušan
* Darček - Darovali deťom váhu v úsilí, aby si ich deti vážili. BILY Jozef


* Deti bijeme, aby boli múdrejšie. Ak sa tak stane, bijeme ich práve preto. JAVORSKÝ Vlado
* Dá to veľa práce, odnaučiť naše deti našim zlozvykom! ŽÁČEK Jiří
* Deti delíme na nevychované a naše. MIKA Drahoslav
Design
by Cezmínnnnnn Slovensko Web: http://cezmin.wz.cz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu