wz
 


    index

Maskot Cezmín(dolu!)

Maskot Cezmín

(darček-animácia-od Magdalénky-Jankovej)

 
                    Zákon číslo131zb.z.2010


Krížová cesta
nenarodeného dieťaťa  a modlitba

                                


 

Z histórie OSN
Členovia v OSN a Bolívia
Charta OSN

Dohovor 1989 Deklarácia práv detí
Miléniová deklarácia OSN

Detské práva, písané zrozumiteľne

Predpis č. 380/2001 Z. z.
Zákon č.36/2005 Z.z.PETÍCIA
Pestúnska starostlivosť
Adopcia - osvojenie
Fotografka a adopcia Alice

Príspevok pri narodení dieťaťa
Vianoce vinše

Vinše k narodeniu dieťaťa
Škrečok, miláčik pre deti
Deti a psy
Úsmev na svet okolo
Pre dnešné pokolenie
Hry môjho detstva
Detičky, vnúčatka
Prababka

Zabudnuté deti
Ako to bolo?
Nebezpečné cesty detí
Slovo povznáša i zabíja

Rozhovory, komunikácia
Rozprávame sa spolu?
Pravidlá v trojgenerácii
V škole a na ulici
Príbehy zabudnutých
Deti obrázky

Deti v prírode a výroky
Deti očami majstrov štetca
Deti očami majstrov štetca1
Hra detí a hračky

Móda bábik

Móda bábik

Bábiky a sošky

Stránky vytvorené pre Zlatku
v r.2008, odmlčala sa...