wz
 


    index


 


Z histórie OSN
Členovia v OSN a Bolívia
Charta OSN
Dohovor 1989 Deklarácia práv detí
Miléniová deklarácia OSN
Detské práva, písané zrozumiteľne

Predpis č. 380/2001 Z. z.
Zákon č.36/2005 Z.z.PETÍCIA
Pestúnska starostlivosť
Adopcia - osvojenie
Fotografka a adopcia Alice

Príspevok pri narodení dieťaťa
Vianoce vinše

Vinše k narodeniu dieťaťa
Škrečok, miláčik pre deti
Deti a psy
Úsmev na svet okolo
Pre dnešné pokolenie
Hry môjho detstva
Detičky, vnúčatka
Prababka
Zabudnuté deti
Ako to bolo?
Nebezpečné cesty detí
Slovo povznáša i zabíja

Rozhovory, komunikácia
Rozprávame sa spolu?
Pravidlá v trojgenerácii
V škole a na ulici
Príbehy zabudnutých
Deti obrázky
Deti v prírode a výroky
Deti očami majstrov štetca
Deti očami majstrov štetca1
Hra detí a hračky
Móda bábik
Móda bábik
Bábiky a sošky

Stránky vytvorené pre Zlatku
v r.2008, odmlčala sa...